Belépés

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

Helye: A Keszthelyi Iparos Székház nagyterme.

 Megjelentek a keszthelyi iparosok, a keszthelyi iparosok hagyományőrző asztaltársaságának tagjai és a meghívottak.

Emelte a rendezvény fontosságát, hogy elfogadta a meghívást és megjelent:

Manninger Jenő országgyűlési képviselő,Németh László az IPOSZ országos elnöke, Gachályi András Keszthely Város alpolgármestere, Haász Gabriella történész muzeológus, Bangó László a Térségi Kamara elnöke, Csótár András az Asbóth Sándor Szakiskola igazgatója, Bubla Zoltán a Keszthelyi Vállalkozók Klubja elnöke, Dr. Kovács Pálné Meizler Éva a keszthelyi iparos leszármazottak vezetője,Belső Lászlóné a Zala Megyei Szövetség ügyvezetője.

Képviselte magát a Keszthelyi TV, a Monitor Magazin, a Keszthely és Hévíz térsége, a Szuperinfó és a Zalai Hírlap. Fotó sorozat készült a Bödő Fotóstúdió jóvoltából és a teljes ünnepség anyagát felvettük DVD-re.

Csomós Ferenc ügyvezető, az ünnepség levezető elnöke, köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Haász Gabriella történésznek, aki a Keszthelyi Balaton Múzeum részéről elmondta a 103 éves zászló történetét és beszélt a zászló visszakerülésének mozzanatairól. / felvételen a teljes anyag/.

Ezek után a tárlóban elhelyezett és eddig letakart zászló ünnepélyes avatására került sor. A levezető elnök felkérte, özv. Tantó J. Gusztávnét, Tóth Tibor aranykoszorús mestert és Kámán László alelnököt, hogy a szertartást végezzék el. A jelenlévők felállva elénekelték a Himnuszt és eközben  a lepel lekerült a tárlóról. 44 év után az Iparos Zászló újból hazatalált! / felvételen a teljes anyag/

Az ünnepélyes pillanatok után, Nádler József elnök mondta el ünnepi beszédét. Méltatta azokat, akik 103 éve áldoztak a zászló létrehozására és megköszönte mindazok munkáját, akik abban jeleskedtek, hogy a zászló visszakerüljön,- ha ideiglenesen is,- méltó helyére, az Iparosok Székházának falára.

Az ünnepi hangulatban, Manninger Jenő országgyűlési képviselő kért szót. Köszöntötte a megjelenteket, és méltatta azt a munkát amelyet az ünnepség létrehozói végeztek, Fontosnak találta, hogy van olyan szervezet ma Magyarországon akik ápolják hagyományaikat. Szép gesztusnak és mások által is követőnek tartotta ezt az eseményt. A zászló a legjobb helyen van, mondta.

2 -

Ezt követően, Németh László az IPOSZ elnöke kért szót. Megköszönte ezt a munkát, amelyet a Keszthelyi iparosok végeztek azért, hogy ez a becses ereklye újra visszakerüljön székházukba. Elmondta, hogy a Keszthelyi Ipartestület az egyik legjobb szervezete az IPOSZ-nak. Szívesen jön el ilyen iparosok közé, mert úgy érzi, hogy itt remek munka folyik. Átadta az IPOSZ Elnökségének jókívánságait.

Az ünnepség másik második részében Dr. Kovács Pálné Meizler Éva egy nagyon meleg hangú beszédben ismertette a családja történetét, majd vissza adta azt a festményt, melyet az iparosok készíttek Meizler Károlyról. A festmény Meizler Károlyt ábrázolja , aki 11 évig volt az Ipartestület elnöke. /1926-1937/ A festményt a dédunoka leplezte le.

Nádler József elnök az iparosok nevében átvette a festményt, megígérte, hogy vigyázunk rá!

Ezt követően, Csomós Ferenc levezető elnök megköszönte mindenkinek a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt egy ilyen bensőséges ünnepség jöhetett létre.

Befejezésül, Szi Petra és Romsics Rebeka a Vajda Gimnázium tanulói énekkel köszöntötték az ünnepőség résztvevőit.

A Szózat eléneklésével ért véget az ünnepség. Ezek után mindenkit megvendégeltek egy szerény uzsonnával. A résztvevők még sokáig fotóztak, beszélgettek és megelégedetten távoztak.

Keszthely 2013.04.27.

Az ünnepség teljes anyaga DVD-n megvásárolható.

Fotók nagyon jó minőségben, szintén vásárolhatók.

                                                                                  Csomós Ferenc ügyvezető.