Belépés

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

A munkájánál fogva a Keszthelyi emberek megszerették közvetlenségéért, szakmai tudásáért. Ha felkeresték az órás üzletben, nemcsak az órájukat javította meg,hanem ügyes-bajos dolgaikat is megismerve, a lelküket is.  Sokan ismerték Őt, ezáltal közismert ember lett.1990-ben kiváltotta az iparengedélyét, ekkor lett a Keszthelyi Ipartestület tagja. Nemcsak az Ipartestületben, hanem a közéletben is szerepet vállalt.A Keszthelyi Televízió munkáját szinte a megalakulásától figyelemmel kísérte. Amikor másfél évtizede felkérték, hogy legyen tagja  a TV Felügyelő Bizottságának, rögtön elfogadta. Megválasztották a bizottság elnökének, ezt a feladatát nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte. A TV munkatársai szerették emberségéért, segítő készségéért. Mindig lehetett számítani rá!

Az Ő munkája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy keszthelyi TV ebben az évben méltón ünnepelhette meg 30 éves jubileumát.Tagja volt a rendszerváltás idején alakult Vállalkozók Pártjának. A Kamarák megalakulásakor képviselte a kézműves iparosok érdekeit. Az Ipartestület országos és megyei küldöttjeként, számtalan esetben kiállt a változások mellett. Az utóbbi években a Felügyelő Bizottság munkáját segítette. Tevékenységét 1994-ben Dicsérő Oklevéllel, 2009-ben ezüstkoszorús mester kitüntetéssel ismerték el. Ebben az évben a 25-éves tagságáért járó ezüst gyűrűt és Oklevelet, melyet az IPOSZ Országos elnöke adományoz, vehette volna át. Nagyon várta ezt a pillanatot, de sajnos ezt már nem érhette meg. A Keszthelyi Ipartestület vezetése úgy határozott, hogy a 2015.Április.25.-i Közgyűlésen  családtagjainak adja át.Évek óta betegeskedett. Ezt először titkolta, majd méltósággal viselte.Kedves János! Te aki több ezer embernek megjavítottad, újra indítottad az óráját, azon az éjjelen egyedül voltál és nem tudtad újra indítani életed óráját.. Egy pillanatra megállt az idő, majd a végtelenben újra indult, de már nélküled.Azóta csend honol az ékszer boltban és hiányzol a Keszthelyi sétáló  utcából is! Azt mondják a bölcsek, hogy akkor teljes az emberi élet, ha úgy távozol el, ahogy élted az életed.  Órás Jani, -ahogy a keszthelyi népnyelv szeretettel hívott téged,-úgy távoztál el közülünk csendben és békességben, ahogy éltél.

Kedves Mátyás János iparos társunk, a jelenlévők és azok nevében, akik Keszthelyről nem tudnak itt lenni. de gondolatban velünk vannak, búcsúzunk Tőled

                     NYUGODJÁL BÉKÉBEN.

Nagyberény 2015.04.14.                                                                                                                                             (Csomós Ferenc)