Belépés

Emlék tábla került a régi székházra

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

Tisztelt Iparostársak!

 2015. November 21.-én régi vágya teljesült a Keszthelyi iparosoknak. A Kossuth Lajos utca 69.szám alatti régi Székházunk homlokzatára Emléktáblát helyezhettünk el.  Keszthely  Város képviselő testületének és személyesen Ruzsics Ferenc polgármester úrnak a jóvoltából. Mint ahogy a mindenkinek kiküldött Meghívón is szerepelt, az ünnepség 13 00-órakor kezdődött el a Himnusz hangjaira. 

Nádler József elnök úr megnyitó szavai után, Dr. Cséby Géza író, költő és műfordító, a Keszthelyi iparosság 130 éves történetének jó ismerője, részletesen szólt a Székház építésének történetéről. Az 1938-ban egy év alatt megvalósuló építkezést sok évi vita előzte meg. Végül állami segítséggel és a Keszthelyi iparosok jelentős adományából, téglajegyek vásárlásából, elkezdődhetett a munka. Az átadási ünnepség 1938. December 18.-án történt meg. Ezen az ünnepélyes aktuson, nemcsak az országos és helyi iparos vezetők, hanem jelentős egyházi, és állami vezető személyiségek is részt vettek. Ez évben, az ifj.Tantó Gusztáv kőfaragó mester által készített és a család adományából megvalósuló Emléktáblán a következő szöveg olvasható: Isten áldja a tisztes ipart! Ezen épületet, a keszthelyi iparosok első székházát, közadakozásból emelték, 1938-ban. A homlokzatán elhelyezett relief a kézműves munka becsületét, az alatta található márvány- tábla az I. világháborúban hősi halált halt iparosok hazaszeretetét jelképezi. Az Ipartestület megalakulásának 130. évfordulóján állíttatta a Keszthelyi Ipartestület elnöksége. 2015.

    A nap folyamán 15.00-órától az ünnepség sorozat, a Bercsényi úti új székházban folytatódott.

Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, Németh László úr az IPOSZ Országos elnöke, Vörös Béla úr a Tapolcai Ipartestület elnöke, Országos alelnök, Ruzsics Ferenc úr Keszthely Város polgármestere, Bubla Zoltán úr a Térségi Vállalkozók Klubjának elnöke, Borbély István úr a Térségi Kamara képviselője, Dr. Cséby Géza úr az iparosok történetének írója, Kovács Miklós úr, Kovács István volt ipartestületi jegyző gyermeke, Dr. Kovács Pálné Meizler Éva úrnő, Meizler Károly volt ipartestületi elnök unokája, Szalay Lúcia és Tibor, Szalay József a volt iparos dalárda jegyzőjének a gyermekei. Továbbá az ipartestület elnökségének, bizottságainak tagjai. A zsúfolásig megtelt teremben az Jubileumi Ünnepi Ülést Návai László úr, örökös tiszteletbeli alelnök nyitotta meg, majd a Himnusz hangjai után, egy perces néma csendben emlékeztek a 130 év alatt elhunyt iparosokra. Nádler József ipartestületi elnök ünnepi beszédében értékelte az elmúlt 130 év eseményeit. Szólt a megalakulás nehézségeiről, majd az azt követő sikeres működésről.. A század fordulón, majd az azt követő években a munka nélkül maradt szegény iparosok megsegítésére, létre jött alapítványokról. Ezek közül kiemelkedett, Unterberger Ferenc kasza gyáros és Khern Rezső uradalmi ispán alapítványa. Méltatta azokat az erőfeszítéseket amely egy székház felépítését szorgalmazták, amely 1938-ban meg is valósult. Szólt a háborúk által okozott erkölcsi és anyagi károkról. Az 1945 utáni évek nehézségeiről. A jelen eredményeiről és a várható feladatokról is.

Ezek után Németh László úr Országos elnök emelkedett szólásra. Megköszönte a mindenkori iparos vezetők munkáját. Méltatta a mostani vezetés erőfeszítéseit, amellyel az ország egyik legjobban működő ipartestületét hozták létre. Egyben átadta azt az Oklevelet Nádler József elnök úrnak, melyet az IPOSZ Országos Elnöksége adományozott, a 130. évforduló alkalmából. Ezt követően, Ruzsics Ferenc Keszthely Város polgármestere emelkedett szólásra és személyes hangú családi történetén keresztül köszönte meg a keszthelyi iparosságnak a 130 év alatt végzett munkát. A helyi iparos vezetők közül, Kámán László alelnök kért szót és az ősei bemutatásával, egy iparos dinasztia  képét rajzolta elénk. Ezek után kitüntetések átadására került sor. Laki Sándor 25 éves tagságáért ezüst gyűrűt vehetett át. További 25 tagnak pedig, az Országos elnökség által adományozott emlékérmet és Oklevelet adta át, az Országos elnök.

    A Szózat hangjai zárták a Jubileumi Ünnepi Ülést, majd Návai László levezető elnök zárszava után, az Ipartestület Elnöksége mindenkit vendégül látott egy vacsorára. Az ünnepélyes, jó hangulatú események, az iparos hagyományokhoz méltóan kerültek megrendezésre.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                          Csomós Ferenc ügyvezető.